VI HJÄLPER DIG ATT BEHÅLLA KONTROLLEN

Allt från löpande bokföring till kvalificerad rådgivning

Allt från löpande bokföring till kvalificerad rådgivning

Prycis Redovisning tar inte bara hand om ditt företags ekonomi, vi drivs av att se ditt företag växa

Prycis Redovisning är en proffessionellt, hängiven och ambitiös redovisningsbyrå som tar hand om din redovisning på ett kostnadseffektivt sätt. Vi sköter allt som rör administration, ekonomi och skattefrågor i mindre och medelstora företag. Från den löpande bokföringen och deklarationer till kvalificerad rådgivning och årsavlut. Vårt arbete håller alltid hög kvalitet och är anpassat efter kundens behov. Tveka inte över att kontakta Prycis Redovisning redan idag om du söker en redovisningsbyrå i Stockholm med fokus på leverans & kvalitet. Nedan listar vi några av de tjänster som vi erbjuder - Läs mer och hitta lösningen som passar just ditt företag.

Behöver du hjälp med redovisning och bokföring. Ring idag till en billig och duktig redovisningsbyrå som finns i Stockholm, Södermalm, Upplands Väsby, Märsta, Sollentuna, Kista och Solna. Kontakta och träffa våra redovisningskonsulter och bokföringsexperter.

Våra smarta lösningar

 • Samla ihop allt material

  Efter avslutad period samlar du ihop dina verifikat. Beroende på om du är vecko-, månads-, kvartals- eller årskund sker detta med varierande frekvens. Både inkommande och utgående fakturor samlas ihop, och kompletteras med periodens kvitton från eventuella företagskort.

 • Skicka in materialet

  När materialet är ihopsamlat skickar du in det till Prycis Redovisning. Digitala fakturor skickas rakt in i vårt system, och fysiska verifikationer som t.ex. kvitton eller fakturor fotas smidigt med en app. Här meddelar du även underlag för de löner som ska tas ut för den senaste perioden.

 • Få koll på siffrorna

  Härefter får du en rapport av Prycis Redovisning med all nödvändig information om den gångna perioden; resultaträkning, balansräkning, kund- och leverantörsreskontra samt en sammanfattning över bolagets utveckling. Här finns även tydlig information om hur mycket skatt företaget ska betala och när det ska finnas hos Skatteverket.

 • Vi finns här för dig

  Du som kund har alltid en personlig redovisningskonsult hos Prycis Redovisning om du kan kontakta för stora eller små frågor som rör din verksamhet. Det tycker vi helt enkelt ska ingå hos en riktigt bra redovisningsbyrå Vi har också personliga föredragningar för kunderna, endera hos oss eller hos kunden

 • Kulturell kompetens

 • Personlig redovisningskonsult

 • Olika språk

Söker du efter en riktigt duktig redovisningsekonom?

Prycis Redovisning ger dig följande fördelar:

 • En personlig kontaktperson som lär känna dig och ditt företag.
 • Kompetent personal
 • Behovsanpassade helhetslösningar
 • Skicka in material digitalt med app & webb
 • Molnbaserad bokföring

Detailed Services

BOKFÖRING

Att själv sköta den löpande bokföring kan vara tidskrävande, komplicerat och dyrt för dig som ägaren- särskilt om du inte har full koll eller grundläggande kompetens som krävs på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta upp och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som följd.

LÖNEADMINSTRATION

Lönehantering innebär mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er genom att hitta lösningar som passar just ert företags rutiner. Prycis Redovisning har bred kompetensen inom löneområdet och verktygen som behövs för att trygga företagets och de anställdas krav på rätt lönehantering. Hos oss kan ni få hjälp med löneberedningar både för tjänstemän och

DEKLARATIONER

Att rapportera till Skatteverket hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla måste göra kontinuerligt. Många tycker att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ofta ska skickas in med olika frekvens. Momsdeklarationer görs antingen en gång per månad, kvartal eller år beroende på företagets storlek, medan löner med tillhörande källskatt och sociala avgifter alltid rapporteras månadsvis. Dessutom behöver man kontinuerligt ha koll på preliminärskatt och rådande saldo på skattekontot, så det är inte konstigt om det känns mycket att sköta själv.

BOKSLUT

Oavsett om företaget är ett AB eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag. Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte. Vi hjälper er gärna att upprätta månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen lämnas sedan till revisor för revision. När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi först gärna ner med våra kunder och går igenom årets händelser. Vi är måna om att ha en personlig relation med dig som kund och en

FAKTURERING

Vi erbjuder faktureringsrutiner som passar det enskilda företaget. Underlag kan vara följesedel, order eller liknande. Vill man hellre ha en sofistikerad statistikuppföljning så väljer man kanske att fakturera via artikelregister. Det finns lika många sätt att göra detta som det finns företag.

KUNDRESKONTRA

Kundreskontran är grunden till en bra uppföljning av utestående kundfordringar. Vi håller koll på den och ser till att den alltid är avstämd. Inbetalningar från kunden kan vi hantera på olika sätt, allt från traditionell bank- och plusgiroavi till filöverföring från Bank-eller Plusgiro.

RÅDGIVNING

Den person som sköter ett bolags bokföring får ofta en mycket god insyn i företagets ekonomi. Prycis Redovisning ekonomiska rådgivning baseras på denna insyn i våra kunders bolag kombinerat med en gedigen kunskap i företagsutveckling, strategi och

BOLAGSDEKLARATIONER

Hos Prycis Redovisning finns en bred kompetens inom skatteområdet. Vi ser till så att företag tillvaratar alla möjligheter och inte åker på några missar. I speciella skattefrågor samarbetar vi med några av landets främsta skatteexperter.

SKATTERÅDGIVNING

En mycket central roll i vårt samarbete med våra kunder är kommunikation och rådgivning. Det är viktigt att du som företagare får bra och rättvisande beslutsunderlag från oss. Men, det är också väldigt viktigt att vi ser till att du förstår underlagen och vilken effekt olika beslut ger. Med mångårig erfarenhet, och kunder från många olika branscher, har vi samlat på oss massor med kunskaper som vi gärna delar med oss av. Om du rådfrågar oss innan du agerar kan du undvika dyrbara misstag.

AVTALSHANTERING

Med Avtalshantering får företaget full kontroll över befintliga avtal. En effektiv avtalshantering är både kvalitetssäkrande, kostnadsbesparande och till stor nytta när det gäller lagar, regelverk och standarder. Med hjälp av Prycis Redovisning Avtalshantering får du full kontroll över när dina avtal löper ut, systemets alarmfunktion kommer skicka påminnelser till dig via mail. Alla berörda har maximal tillgänglighet: var som helst, när som helst, via internet eller mobiltelefon. Ni slipper leta efter avtalet i pärmen.

AVSTÄMNINGAR

Vi ser till att dina kostnader hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande.

AFFÄRSPLAN, BUDGET OCH PROGNOSER

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra företagets ekonomi. I en resultatbudget planerar man för intäkter och kostnader. I våra rapporter kan företaget sedan stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och -

LIKVIDITETSPLANERING

Likviditetsbudgeten beskriver om pengarna räcker till eller inte. Håller man koll på detta så kan man agera i god tid och slipper därigenom obehagliga överraskningar. Genom ett effektivt s k Cash Managementarbete kan vi se till att du "tjänar pengar på pengar".

BETALNING VIA INTERNET

Ibland händer det att man inte får betalt i tid. Då ser vi till att skicka påminnelser. Självklart skickar vi också räntefakturor till kunder som betalt för sent. Blir det nödvändigt så skickar vi fordringarna vidare till inkassoföretag som vi samarbetar med. Allt för effektivast möjliga kredithantering.

STARTA EGET - BILDA BOLAG

Funderar du på att starta eget? Då har du säkert en rad frågor kring allt från finansiering och bolagsformer till försäkringar och skatter. Vi hjälper dig att starta i rätt ände och fungerar gärna som bollplank innan du sätter igång och förverkligar din affärsidé.

BOKFÖRING

Att själv sköta den löpande bokföring kan vara tidskrävande, komplicerat och dyrt för dig som ägaren- särskilt om du inte har full koll eller grundläggande kompetens som krävs på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta upp och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som följd.

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag. Vi arbetar med rationella verktyg som gör att ni kan följa ditt företags ekonomi på bästa sätt. Lägg din tid på att utveckla företaget och låt oss ta hand om bokföringen. Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen i ert företag. Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan formar vi ett samarbete efter just ert företags behov. Vi ser till att bokföring och redovisning ger tillförlitlig information om företaget och naturligtvis bistår vi också med rådgivning i samband med olika bokföringsfrågor.

Som stöd i vårt arbete finns ett kvalificerat ekonomisystem som enkelt kan anpassas utifrån det enskilda företagets önskemål och förutsättningar. Därmed slipper du all praktisk hantering av systemfrågor.

Som kund hos Prycis Redovisning kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen till oss. Vi ser till arbetet utförs effektivt och att inga missar görs. Varje månad skickar ni in företagets kvitton och fakturor till oss via digitala lösningar. Vi bokför därefter allt material och skickar lättförståeliga periodrapporter tillbaka till dig med all information du behöver. Informationen om hur det gått för företaget inklusive hur mycket som företaget ska betala i skatt för den gångna perioden. Dessa kan även anpassas efter just dina behov om det är något du vill ha extra koll på.

LÖNEADMINSTRATION

Att själv sköta den löpande bokföring kan vara tidskrävande, komplicerat och dyrt för dig som ägaren- särskilt om du inte har full koll eller grundläggande kompetens som krävs på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta upp och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som följd.

LÖNEREDOVISNING

Vi sköter löner i företag från 1 anställd upp till flera hundra anställda. Beroende på era behov sätter vi upp en bra lösning – exempelvis kan vi erbjuda system med tidrapportering i mobil-app, etc. Vi har kompetens inom flera olika löneprogram, och kan därför anpassa oss till era behov. Vi arbetar i Visma Lön.

Genom valfri form av inrapportering från företagets anställda - ser vi till att lönen blir riktigt beräknad, att rätta skatteavdrag görs och att de anställda får sin lön utbetald i tid. Lönebesked får den anställde, antingen via mail eller i brev. Vill ni hellre att vi kommer ut till ditt företag och jobbar i företagets lönesystem så går det alldeles utmärkt.

SEMESTERLÖNEHANTERING

Vi ser till att semesterlönen blir riktigt beräknad och utbetald i rätt tid.

LÖNE BETALNINGAR

Betalning av lön kan göras på många sätt och beror ofta på vilken bank det enskilda företaget har. Prycis Redovisning har erfarenhet av alla betalningsformer som finns inom det svenska banksystemet.

BERÄKNING OCH REDOVISNING AV FÖRMÅNER OCH LIKNANDE

Traktamenten, kostförmån, bilförmån, skattepliktiga bilersättningar - listan kan göras lång. Vi kan regelsystemet och ser till att utbetalningarna blir riktiga.

SKATTE - OCH AVGIFTSREDOVISNING

Arbetsgivaravgifter och innehållna skatter ska beräknas och inbetalas. Reglerna blir allt mer komplicerade med olika procentsatser beroende på de anställdas ålder eller var man driver sitt företag.

SKATTEDEKLARATION

Skattedeklaration utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den blir rätt ifylld. Med fullmakt lämnar vi skattedeklarationen elektroniskt och ser till att betalning sker i rätt tid

KONTROLLUPPGIFTER

Varje år ska kontrolluppgifter upprättas och lämnas till Skatteverket. Avstämning ska göras med lönesystemet och bokföringen för att kontrollera att allt blir riktigt. Det sköter Prycis Redovisning åt er.

PERSONALFÖRSÄKRINGAR

Beroende på om företaget är bundet av kollektivavtal eller ej så gäller olika regler för försäkringar för anställda. Kontakter ska skötas med Collectum, Fora, SPP, enskilda försäkringsbolag o s v. Nyanställda ska inrapporteras, frånträdande skall avregistreras. Mycket jobb, men viktigt för att allt ska bli rätt och att inte onödiga kostnader måste betalas.

TIDREDOVISNING/PROJEKTREDOVISNING

I vårt affärssystem finns ett effektivt tidredovisningssystem som passar företag som arbetar med tjänsteförsäljning. Inrapportering av tid kan ske via webben eller direkt i affärssystemet. Uppdelning kan göras på projekt och projekthanteringen kan hanteras enligt de redovisningsmöjligheter som lagstiftning och rekommendationer medger.

DELLARATIONER

Att rapportera till Skatteverket hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla måste göra kontinuerligt. Många tycker att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ofta ska skickas in med olika frekvens. Momsdeklarationer görs antingen en gång per månad, kvartal eller år beroende på företagets storlek, medan löner med tillhörande källskatt och sociala avgifter alltid rapporteras månadsvis. Dessutom behöver man kontinuerligt ha koll på preliminärskatt och rådande saldo på skattekontot, så det är inte konstigt om det känns mycket att sköta själv.

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med deklarationsarbetet och säkerställer att deklarationen innehåller alla nödvändiga uppgifter. Genom att vi håller oss ajour med ändringar och nyheter inom skatteområdet, kan du vara säker på att du betalar rätt skatt.

Prycis Redovisning sköter dessa årliga deklarationer både för dig och ditt bolag i samband med årsavslutningen. Det innebär att du som kund inte behöver oroa dig för hur arbetsgivardeklarationer eller momsdeklarationer skall fyllas i under året, eller hur inkomstdeklarationen ska göras vid årets slut. Vi håller helt enkelt koll på alla siffror, rapporterar till Skatteverket och meddelar dig vad du skall betala och när. Det enda du behöver göra är att betala beloppet vi förser dig med till Skatteverket.

Vi ser till att semesterlönen blir riktigt beräknad och utbetald i rätt tid.

Oavsett hur ditt företags behov ser ut kan du lugnt lämna över ansvaret att deklarera och rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter företaget behöver betala, och när det ska betalas.

Förutom de löpande deklarationerna uppstår även ett par separata deklarationer efter bokslutsarbetet med efterföljande årsredovisning är färdig. Företaget ska lämna in en inkomstdeklaration och ägarna av fåmansbolag ska lämna in en privat inkomstdeklaration, en så kallad K10-blankett.

BOKSLUT

Oavsett om företaget är ett AB eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag. Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte. Vi hjälper er gärna att upprätta månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen lämnas sedan till revisor för revision. När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi först gärna ner med våra kunder och går igenom årets händelser. Vi är måna om att ha en personlig relation med dig som kund och en avstämning vid årets slut ger oss samma bild över hur bokslutsarbetet bör göras för det gångna räkenskapsåret.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter etc och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.

 • Årsredovisning
 • Årsavstämning
 • Bokslutstransaktioner
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Bokslutsdispositioner

Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Prycis Redovisning hjälper självklart dig med det arbetet.

En väl framtagen och genomarbetad årsredovisning är ett krav för att en auktoriserad revisor skall godkänna densamma. Självklart hjälper vi även till med detta om det är aktuellt för ditt företag. Krävs en revision p.g.a. bolagets storlek har Prycis Redovisning även goda kontakter med revisionsbyråer och sköter all nödvändig dialog med revisorn.

Allt som allt kan man säga att bokslutsarbetet innebär att den löpande bokföringen kontrolleras, och smarta justeringar görs för att skapa en mer rättvisande bild av bolagets gångna år. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter avslutningsvis Prycis Redovisning all rapportering till Skatteverket. Enklare kan det inte bli.

FAKTURERING

Vi erbjuder faktureringsrutiner som passar det enskilda företaget. Underlag kan vara följesedel, order eller liknande. Vill man hellre ha en sofistikerad statistikuppföljning så väljer man kanske att fakturera via artikelregister. Det finns lika många sätt att göra detta som det finns företag. Fråga oss om vad som är bäst för ditt företag.

Vi administrerar er fakturering. För att kunna fakturera behövs faktureringsunderlag. Därefter kan vi skicka fakturor, kontrollera betalningar och skicka påminnelser. Om företaget föredrar att fakturera själv, kan vi sammanställa kundreskontra med månadsvis avstämningsunderlag.

KUNDRESKONTRA

Kundreskontran är grunden till en bra uppföljning av utestående kundfordringar. Vi håller koll på den och ser till att den alltid är avstämd. Inbetalningar från kunden kan vi hantera på olika sätt, allt från traditionell bank- och plusgiroavi till filöverföring från Bank-eller Plusgiro.

LEVERANTÖRSFAKTURAHANTERING

Vi arbetar med en av branschens mest effektiva lösningar för hantering av leverantörsfakturor. Processen är kundstyrd, d v s ni som kund väljer själv det sätt som ni vill arbeta på.

Vi arbetar med en egenutvecklad scanninglösning som bas. Som kund kan t ex ni välja att era leverantörer skickar alla fakturor direkt till oss. Vi postöppnar, scannar, tolkar, konterar och arkiverar fakturorna och ni attesterar via webben. Sedan ser vi till att allt blir bokfört och betalt i tid.

Om ni hellre vill postöppna och scanna själv så går det också bra. Då skickar ni helt enkelt en fil från din scanner varefter vi fortsätter hanteringen. En tredje variant är att ni postöppnar och attesterar och därefter skickar fakturorna till oss.

Oavsett vilket sätt ni väljer så har ni alltid tillgång till era fakturor wia webben. Ett effektivt söksystem gör att ni sekundsnabbt hittar vad ni söker. Eftersom ni även kan göra s k fritextsökning innebär det extrem precision i träffarna.

SCANNING LEVERANTÖRSFAKTURA

Varje dag anländer fakturor från dina leverantörer och varje dag måste du hantera dessa. Arbetsmomenten är många; attestera, kontera, registrera, bevaka, betala, bokföra och arkivera.

För att göra det enkelt för dig har vi satsat på modern teknik. Med Prycis Redovisning nya scanningslösning räcker det nu med ett enda arbetsmoment; attest.

Vi har tagit fram program och rutiner för att scanna dina leverantörsfakturor. Ni godkänner dem via epost, och sedan går de automatiskt till både betalning och bokföring. Enklare blir det inte.

Eftersom programmet är webbaserat har du alltid tillgång till dina fakturor.

RÅDGIVNING

Den person som sköter ett bolags bokföring får ofta en mycket god insyn i företagets ekonomi. Prycis Redovisning ekonomiska rådgivning baseras på denna insyn i våra kunders bolag kombinerat med en gedigen kunskap i företagsutveckling, strategi och skatterådgivning. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder med kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till effektivisering, implementering och strategi.

 • Ekonomisk rådgivning
 • Effektiviseringar
 • Starta bolag
 • Ekonomisk styrning

Våra redovisningskonsulter har mångåriga erfarenheter från en mängd typer av bolag och verksamheter, och gemensamt brukar vi finna optimala lösningar för de flesta frågeställningar och funderingar som uppstår. T.ex. vilka lönenivåer som är optimala för att företaget ska undvika att betala onödigt mycket skatt, eller om inköpssystemet kan effektiviseras så att dyrbar tid kan sparas in. Förutom att sköta den löpande redovisningen kan således Prycis Redovisning även bidra till att skapa en ökad förståelse för företagets problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ge förslag på hur rutiner och uppföljningar bör förbättras och implementeras.

Prycis Redovisning hjälper självklart även till att starta bolag eller ta över befintliga verksamheter med allt tillhörande pappersarbete. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor på hur vi kan hjälpa just ditt företag.

ADMINSITRATION

Prycis Redovisning Redovisning erbjuder mer än traditionella administrativa tjänster. Genom våra egenutvecklade tekniska lösningar kan vi tillhandahålla ett differentierat tjänstutbud, där kunden själv väljer vad som ska göras på företaget och vad man vill att Prycis Redovisning Redovisning ska utföra.

UPPLÄGGNING AV EFFEKTIVA RUTINER

Vare sig arbetet ska göras direkt på företaget eller hos Prycis Redovisning Redovisning är grunden för en effektiv ekonomisk styrning att man har effektiva rutiner. Här hjälper vi till så att Du jobbar på effektivast möjliga sätt utan att skala bort säkerheten i de interna rutinerna. Saker ska alltid göras rätt men kan göras på många sätt.

EKONOMISTYRNING

Banker och andra finansiärer kräver i allt större utsträckning genomarbetade och väldokumenterade underlag i samband med sin kreditgivning. Med hjälp av marknadens mest rationella verktyg kan vi stödja dig och ditt företag i ekonomistyrningsfrågor.

BOLAGSDEKLARATIONER
SKATTER

Hos Prycis Redovisning finns en bred kompetens inom skatteområdet. Vi ser till så att företag tillvaratar alla möjligheter och inte åker på några missar. I speciella skattefrågor samarbetar vi med några av landets främsta skatteexperter.

MERVÄRDESSKATT (MOMS)

Det finns knappast något som är så besvärligt som momsregler. Det finns massor av fallgropar som kan bli väldigt kostsamma i form av skattetillägg. Vi ser till så att företagets moms hanteras på rätt sätt och blir riktigt deklarerad.

SKATTEPLANERING

Genom en aktiv skatteplanering ser vi till att utnyttja de möjligheter som finns för att optimera skatteutfallet i Ditt företag.

INKOMSTDEKLARATION

Som ett sista steg i redovisningens årscykel upprättar vi inkomstdeklarationen baserat på reviderat årsbokslut och skatteberäkning. Vi kan även hjälpa till med upprättande av privatpersoners inkomstdeklarationer, komplett eller endast beräkning av K10-blanketten.

SKATTERÅDGIVNING
EKONOMISK RÅDGIVNING OCH SKATTERÅDGIVNING

En mycket central roll i vårt samarbete med våra kunder är kommunikation och rådgivning. Det är viktigt att du som företagare får bra och rättvisande beslutsunderlag från oss. Men, det är också väldigt viktigt att vi ser till att du förstår underlagen och vilken effekt olika beslut ger. Med mångårig erfarenhet, och kunder från många olika branscher, har vi samlat på oss massor med kunskaper som vi gärna delar med oss av. Om du rådfrågar oss innan du agerar kan du undvika dyrbara misstag.

Utifrån dina frågor hjälper vi till med rådgivning inom olika områden. Det vanligaste är att vi hjälper till med skattefrågor relaterade till bolagsägande. Vi har även kompetens inom exempelvis gränsöverskridande verksamhet, vi är en redovisningsbyrå som har stor erfarenhet av att hjälpa utlandsägda företag i Stockholm och övriga Sverige. Ifall ni står inför ovanligt komplexa frågor har vi ett nätverk av kvalificerade specialister som vi med glädje hänvisar till, inom allt från företagsaffärer till familjejuridik.

Du kontaktar oss enklast på telefonnummer 070-773 67 93, genom att använda formuläret till höger eller via e-post:info@PrycisRedovisningredovisning.se. Välkommen att höra av dig till din nya redovisningsbyrå i Stockholm! Vi tar hand om er löpande bokföring fram till färdigställd årsredovisning. Oavsett om ni behöver hjälp med hela redovisningen eller delar av administrationen skräddarsyr vi våra tjänster efter era behov.

Vår målsättning är att vara ett resursstarkt företag med hög service- och kunskapsnivå gentemot såväl det lilla som det medelstora företaget. Kontakta ossKontakta oss gärna för mer information!

AVTALSHANTERING

Med Avtalshantering får företaget full kontroll över befintliga avtal.

En effektiv avtalshantering är både kvalitetssäkrande, kostnadsbesparande och till stor nytta när det gäller lagar, regelverk och standarder.

Med hjälp av Prycis Redovisning Avtalshantering får du full kontroll över när dina avtal löper ut, systemets alarmfunktion kommer skicka påminnelser till dig via mail. Alla berörda har maximal tillgänglighet: var som helst, när som helst, via internet eller mobiltelefon. Ni slipper leta efter avtalet i pärmen.

En missad uppsägning leder till ytterligare en avtalsperiod, vilket kan bli mycket kostsamt. Lika viktigt är det att kunna sprida information om aktuella avtal till alla berörda inom företaget, för att göra inköp från rätt leverantör och på så sätt skapa besparingar.

Fördelar med Prycis Redovisning Avtalshantering:

 • Påminnelsehantering (förlängning, avslut och avtal som löper ut)
 • Kostnadsbesparingar
 • Upphandlingsstöd
 • Avtalstrohet, översikt och kontroll

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

AVSTÄMNINGAR
RAPPORTERING

För att ni ska kunna följa företagets resultat och ställning får ni löpande tillgång till de rapporter ni behöver. För företag med speciella behov bygger vi kundunika rapportpaket. Genom att utnyttja vår web-rapport kan ni när som helst komma åt företagets rapporter. Med hjälp av s k drill-down kan ni klicka dig fram i rapporten och på din skärm titta på fakturorna som är kopplade till ett viss konto.

AVSTÄMNINGAR – PERIODISERINGAR

Vi ser till att dina kostnader hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande.

AFFÄRSPLAN, BUDGET OCH PROGNOSER
RESULTATBUDGET

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra företagets ekonomi. I en resultatbudget planerar man för intäkter och kostnader. I våra rapporter kan företaget sedan stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska göra inköp, anställa personal, fördela de ekonomiska resurserna med mera.

LIKVIDITETSBUDGET

Likviditetsbudgeten beskriver om pengarna räcker till eller inte. Håller man koll på detta så kan man agera i god tid och slipper därigenom obehagliga överraskningar. Genom ett effektivt s k Cash Managementarbete kan vi se till att du "tjänar pengar på pengar".

BALANSBUDGET

I en balansbudget planerar man för tillgångar och skulder. Den ligger också ofta till grund för bankens bedömning av möjlig företagsinteckning.

KALKYLERING

Det finns en mängd olika kalkyler som kan behöva göras i ett företag. Traditionella produkt- och investeringskalkyler är vanligast medan ABC-kalkylering (Activity Based Cost) fortfarande är relativt ovanlig i mindre företag.

Vi skräddarsyr naturligtvis tjänsten utifrån ditt behov och våra kompetensområden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

BETALNING VIA INTERNET
BETALNINGSBEVAKNING/KRAVRUTINER

Ibland händer det att man inte får betalt i tid. Då ser vi till att skicka påminnelser. Självklart skickar vi också räntefakturor till kunder som betalt för sent. Blir det nödvändigt så skickar vi fordringarna vidare till inkassoföretag som vi samarbetar med. Allt för effektivast möjliga kredithantering.

STARTA EGET - BILDA BOLAG

Funderar du på att starta eget? Då har du säkert en rad frågor kring allt från finansiering och bolagsformer till försäkringar och skatter. Vi hjälper dig att starta i rätt ände och fungerar gärna som bollplank innan du sätter igång och förverkligar din affärsidé. Vill du starta en verksamhet hjälper vi dig gärna med råd kring lämplig bolagsform, samt kan hjälpa dig med all administration kring starten. Vi hjälper till med samtliga handlingar som behövs för att bilda bolag, bolagsändringar och andra kontakter med Bolagsverket.

Prycis Redovisning Redovisning hjälper Dig som tänker starta eget. Låt oss göra all pappersexercis.

FIRMAREGISTRERING

Vi ser till att registreringshandlingarna blir upprättade på ett sätt som innebär att ni inte i onödan hamnar i onödig korrespondens med Bolagsverket. Registreringen ska gå snabbt och enkelt.

BOLAGSBILDNING

Vill ni starta ett aktiebolag så kan ni göra det på 2 olika sätt. Antingen köper ni ett färdigregistrerat bolag( s k lagerbolag) av oss och då kan ni starta verksamheten inom ett par timmar. Annars bildar vi bolaget från grunden.

ANSÖKAN OM F-SKATT

En förutsättning för att driva verksamhet är ni får F-skatteregistrering. I tjänsteföretag är det en nödvändighet om inte företagets kunder ska belastas med onödigt arbete. Vi vet hur ni på bästa sätt ska få F-skattsedel.

Det är också viktigt att din preliminära F-skatt blir rätt, den ska stämma överens med företagets beräknade skattepliktiga resultat liksom eventuell fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

MOMSREGISTRERING

Momsregistreringen ligger till grund för företagets fakturering och registreringsnumret ska framgå av fakturan. Företaget måste vara momsregistrerat för att dess kunder inte ska drabbas negativt. Man kan välja olika momsperioder och vi vet vad som är bäst för just ert företag.

Inom Prycis Redovisning Redovisning finns en stark tradition av olika former av företagsöverlåtelser.

FÖRETAGSVÄRDERING

Vare sig ni ska köpa eller sälja företag är en riktig företagsvärdering grundläggande. Beroende på företagsstorlek och bransch väljer vi en relevant värderingsmodell, allt från traditionell substansvärdering till olika former av multipelvärderingar.

scroll up